1018/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Lag om ändring av 4 § lagen om accis på gödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel 4 §, sådan den lyder i lag av den 25 november 1988 (984/88), som följer:

4 §

Accisen på gödselmedel är 5 penni per kilogram.


Denna lag träder i kraft den 7 december 1988.

Regeringens proposition 135/88
Statsutsk. bet. 59/88
Stora utsk. bet. 130/88

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.