1012/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Förordning om ändring av 14 § förordningen om produktion av högklassigt frö- och plantmaterial vid lantbrukets forskningscentral

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 14 § förordningen den 24 februari 1984 om produktion av högklassigt frö- och plantmaterial vid lantbrukets forskningscentral (213/84) som följer:

14 §

Samfunden deltar i finansieringen av centralens verksamhet i enlighet med de avtal som nämns i 9 § genom att köpa utsädespotatis som produceras av centralen och dessutom, om inte annat följer av avtalet och om driftsbidraget enligt resultaträkningen i centralens affärsbokföring uppvisar ett underskott, genom att till staten erlägga ett penningbelopp som motsvarar underskottet.


Denna förordning träder i kraft den 7 december 1988 och den tillämpas även när beslut fattas om samfundens ansvar för räkenskapsåret 1987.

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.