998/1988

Given i Helsingfors den 25 november 1988

Lag om ändring av 2 § lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 4 punkten lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension, sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 december 1985 (1087/85), som följer:

2 §

Förutsättning för erhållande av pension är:


4) att avträdelsen har skett efter 1973, men före 1991.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Lagen tillämpas om avträdelsen sker efter ikraftträdandet. Då pension söks villkorligt på det sätt som avses i 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension skall denna lag tillämpas, om ett beslut enligt lagrummet meddelas efter ikraftträdandet samt pension har sökts och en i lagrummet nämnd handling har undertecknats före 1991.

Regeringens proposition 77/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 11/88
Stora utsk. bet. 102/88

Helsingfors den 25 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.