992/1988

Given i Helsingfors den 25 november 1988

Förordning om ändring av 4 § förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 4 § 1 mom. förordningen den 14 augusti 1961 innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen, sådant det lyder i förordning av den 12 november 1976 (888/76), som följer:

4 §

Till representantskapet, vars ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar förordnas av social- och hälsovårdsministeriet, hör förutom ordföranden och vice ordföranden sju representanter för arbetsgivarorganisationerna, sju representanter för arbetstagarorganisationerna, tre representanter för lantbruksföretagarnas organisationer, två representanter för de övriga företagarnas organisationer och tre representanter för pensionsförsäkringsbolagen samt dessutom en representant för understödskassorna och en representant för pensionsstiftelserna. För nominering av medlemmar bör ministeriet bereda de mest representativa organisationerna, i den mån sådana finns, för envar av de ovan nämnda grupperna, som bevakar dessas allmänna ekonomiska intressen, tillfälle att inkomma med förslag till representanter för vederbörande grupp.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988.

Helsingfors den 25 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.