981/1988

Utfärdat i Helsingfors den 17 november 1988

Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om högsta tillåtna antalet renar samt betesavgifterna

Statsrådet har på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 1 § i sitt beslut av den 29 maj 1980 om högsta tillåtna antalet renar samt betesavgifterna (402/80), sådant det lyder i statsrådets beslut av den 18 augusti 1988 (749/88), som följer:

1 §

Under återstoden av den tioårsperiod, som började den 1 juni 1980, är i nedannämnda renbeteslag det högsta tillåtna antalet över ett år gamla renar och det högsta antal renar som renägare får hålla, samt det minimiantal, som vid nedbringande av renantalet inte berörs därav, följande:

Högsta antal renar som en renägare får hålla
Märkesdistrikt och renbeteslag Högsta tillåtna antal renar Familjeförsörjare Myndig medlem av familj och enskild person Barn Minimiantal som icke beröres av nedbringandet
Utsjoki märkesdistrikt:
Paistunturi 8 000 250 150 30 5
Kaldoaivi 6 500 300 150 20 5
Enare märkesdistrikt:
Näätämö 3 000 200 150 20 5
Muddusjärvi 6 000 300 150 20 5
Vätsäri 4 000 200 150 30 5
Ivalo 6 000 150 150 20 5
Sallivaara 9 000 350 200 20 5
Hammastunturi 6 000 300 200 20 5
Muotkatunturi 8 000 200 200 20 5
Enontekiö märkesdistrikt:
Näkkälä 10 000 300 150 30 5
Käsivarsi 12 000 500 300 30 5
Södra Lapplands märkesdistrikt:
Muonio 8 000 200 200 20 5
Kyrö 5 000 400 150 20 5
Kittilä märkesdistrikt:
Kuivasalmi 7 000 200 100 20 5
Alakylä 5 500 150 100 20 5
Sodankylä märkesdistrikt:
Sattasniemi 5 000 200 100 20 5
Oraniemi 6 000 200 100 20 5
Syväjärvi 6 500 150 100 20 5
Pyhäjärvi 1 500 150 100 20 5
Lappi 9 000 250 150 20 5
Keminkylä märkesdistrikt:
Kemi-Sompio 10 000 350 150 20 5
Salla norra 5 500 150 100 20 5
Salla märkesdistrikt:
Salla 5 500 150 100 20 5
Hirvasniemi 2 500 150 100 20 5
Raudanjoki märkesdistrikt:
Kallio 5 000 150 100 20 5
Vanttaus 1 200 100 75 20 5
Poikajärvi 5 500 150 100 20 5
Västra märkesdistrikt:
Lohijärvi 1 400 100 75 20 5
Palojärvi 5 000 150 100 20 5
Orajärvi 1 600 100 75 20 5
Kolari nedre 3 000 200 150 20 5
Jääskö 1 300 100 75 20 5
Itäkemijoki märkesdistrikt:
Narkaus 2 000 120 80 10 5
Niemelä 1 600 120 80 10 5
Timisjärvi 2 200 120 80 10 5
Tolva 2 000 120 80 10 5
Livo 1 700 120 80 10 5
Isosydänmaa 2 000 120 80 10 5
Mäntyjärvi 1 200 100 80 10 5
Kuukas 1 600 100 80 10 5
Kuusamo märkesdistrikt:
Alakitka 1 600 120 80 10 5
Akanlahti 1 200 100 80 10 5
Kallioluoma 2 500 120 80 10 5
Oivanki 2 600 120 80 10 5
Hossa-Irni 3 000 150 100 10 5
Pudasjärvi märkesdistrikt:
Livo 1 500 100 70 10 5
Kollaja 1 100 100 70 10 5
Ikonen 500 80 60 10 5
Oijärvi 1 300 100 20 10 5
Kiiminki 800 100 60 10 5
Pudasjärvi 2 200 100 70 10 5
Pintamo 2 600 100 80 10 5
Taivalkoski 1 600 100 70 10 5
Jokijärvi 900 80 60 10 5
Kainuu märkesdistrikt:
Halla 2 700 120 80 10 5
Näljänkä 2 000 100 80 10 5

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1988.

Helsingfors den 17 november 1988

Minister
Ole Norrback

Byråchef
Seppo Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.