961/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Lag om ändring av 5 § lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon 5 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag av den 13 december 1985 (947/85), och

ändras 5 § 1 mom. 3-5 punkten, sådana de lyder i lag av den 20 november 1987 (859/87), som följer:

5 §

Den egentliga fordonsskatten är för motorfordon som är avsett att drivas med dieselolja, motorpetroleum eller elektricitet, eller som drivs med flytgas:


3) för lastbil med dubbla axlar, vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje viktenhet om 100 kilogram eller del därav av totalvikten 48 mark, och för lastbil med dubbla axlar, vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje viktenhet om 100 kilogram eller del därav av totalvikten 51 mark;

4) för annan än i 5 punkten nämnd last- eller specialbil med boggikonstruktion samt för last- och specialbil med tre eller flera axlar upp till en totalvikt av 19 000 kilogram för varje viktenhet om 100 kilogram eller del därav av totalvikten 33 mark och för varje överstigande viktenhet om 100 kilogram eller del därav av totalvikten 60 mark;

5) för lastbil med boggikonstruktion, vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje viktenhet om 100 kilogram eller del därav av totalvikten 45 mark, och för lastbil med boggikonstruktion samt för lastbil med tre eller flera axlar, vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje viktenhet om 100 kilogram eller del därav av totalvikten 51 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Redan före ikraftträdandet kan egentlig fordonsskatt debiteras med tillämpning av denna lag.

Regeringens proposition 119/88
Statsutsk. bet. 50/88
Stora utsk. bet. 114/88

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.