953/1988

Given i Helsingfors den 18 november 1988

Lag om ändring av 1 § lagen om stämningsmän

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. lagen den 27 juni 1986 om stämningsmän (505/86) som följer:

1 §
Stämningsmän

Stämningsmän är de innehavare av tjänst som förman för stämningsmän och de innehavare av stämningsmannatjänst som är anställda vid en domstol eller magistrat eller vid polisen. I länsmansdistrikten är exekutionsbiträdena även stämningsmän.Denna lag träder i kraft den 15 december 1988.

Regeringens proposition 85/88
Andra lagutsk. bet. 7/88
Stora utsk. bet. 105/88

Helsingfors den 18 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.