945/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Lag om ändring av 63 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut ändras 63 § 1 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) som följer:

63 §

Personligt skadestånd som enligt denna lag beviljats en skadad eller hans anhöriga får inte överföras på någon annan. Mentillägg, hjälplöshetstillägg, menersättning och begravningshjälp samt ersättning för sjukvårdskostnader eller i 14 § 3 och 4 mom., 20 § 2 och 3 mom. eller 44 § nämnda kostnader får inte mätas ut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 4/88
Andra lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 97/88

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.