942/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Lag om upphävande av 14 § 1 mom. lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 14 § 1 mom. lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 4/88
Andra lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 97/88

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.