914/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 oktober 1988

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpningen av förordningen om fordons besiktning och registrering

Trafikministeriet har

ändrat 1 § 3 mom. och 2 § 1 mom. g-punkten i trafikministeriets beslut av den 21 juni 1982 om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering (458/82) som följer:

1 Kap.

Allmänna bestämmelser

Uppgifter i fordonsregistret
1 §

3. I registret antecknas de konstruktionsdelar och anordningar, som utgjort grund för på basen av lågemission beviljad bilskattelättnad. I registret kan därtill antecknas de anordningar och mått som ligger till grund för bilskattefrihet samt andra uppgifter som bilregistercentralen anser nödvändiga.

2 §

1. De fordonstekniska data som skall antecknas i registret är:


g) motorns drivkraft och volym; i stället för volymen antecknas för en lastbil och buss dock motoreffekten; ochDetta beslut träder i kraft den 1 december 1988.

Helsingfors den 28 oktober 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.