913/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 oktober 1988

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

upphävt 15 och 16 §§ i trafikministeriets beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83), av dessa 15 § sådan den lyder i beslut av den 27 maj 1986 (373/86),

ändrat 55 § 1 mom. samt

fogat till beslutet en ny 1 a § som följer:

1 kap.

Definitioner

1 a §
Terrängpersonbil

1. En terrängpersonbil skall ha minst en fram- och en bakaxel, som är dragande eller kopplingsbara såsom dragaxlar.

2. En terrängpersonbil skall, då mätningarna utförs med en obelastad bil på ett plant vågrätt underlag, med eventuell utstående utrustning såsom vinsch och dragkrok lösgjorda och med raka framhjul samt med normalt lufttryck i däcken, uppfylla minst fyra av fem följande villkor:

a) den främre överhängsvinkeln (approach angle, ISO 612/1978) uppgår till minst 28°,

b) rampvinkeln (ramp angle, ISO 612/1978) uppgår till minst 14°,

c) den bakre överhängsvinkeln (departure angle, ISO 612/1978) uppgår till minst 20°,

d) den fria markhöjden (ground clearance, ISO 612/1978) mellan axlarna uppgår till minst 200 mm, och

e) den fria markhöjden vid fram- och bakaxeln uppgår till minst 175 mm.

3 kap.

Bil

55 §
Ändringar och reparationer

1. En bilmotor får inte utan tillstånd av besiktningsställe utbytas mot en sådan motor, som inte ursprungligen är avsedd för bilen och motorn får inte heller utan tillstånd förses med överladdningsanordning. Tillstånd skall inte beviljas, om den nya eller ändrade motorns vikt eller effekt står i uppenbar disproportion till bilens konstruktion. En bil bör inte godkännas för trafik med utbytt eller ändrad motor, ifall dess innehavare inte med ett intyg av endera biltillverkaren eller av en oavhängig forskningsanstalt kan påvisa, att den ändrade bilens gas- eller partikelutsläpp ej överskrider sådana utsläppsbegränsningar, som föregick de utsläppsbegränsningar som var i kraft den dag då bilen togs i bruk. En bilmotor, som uppfyller kraven i fordonsförordningens 18 a-18 c §§, får utbytas mot en motor som biltillverkaren har avsett för samma modellserie och vilken inte skiljer sig från en originalmotor till de delar som avses i förordningens 11 b § 3 mom.Detta beslut träder i kraft den 1 december 1988. Vad gäller 15 och 16 §§ träder upphävandet av dessa i kraft den 1 januari 1990 med avseende å personbil, som är försedd med otto- eller dieselmotor och har en bärförmåga överstigande 760 kg, personbil som har ändrats från en paketbil med en bärförmåga som överstiger 760 kg, terrängpersonbil, personbil som förtullats som flyttgods, personbil som innehas av främmande stats representation eller medlem av diplomatkåren, paketbil, specialbil med totalvikt av högst 3 500 kg samt personbil av ny modell, och den 1 januari 1992 med avseende å annan personbil.

Helsingfors den 28 oktober 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.