894/1988

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 1988

Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen, har statsrådet med stöd av 5 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) vid föredragning från finansministeriet beslutat att för nedan nämnda varor skall tull uppbäras som följer:

Taulukot puuttuu


Detta beslut träder i kraft den 1 november 1988.

Helsingfors den 27 oktober 1988

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Sakari Alasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.