874/1988

Given i Helsingfors den 21 oktober 1988

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för riksarkivets och landsarkivens prestationer

På föredragning av undervisningsministern ändras 2 § förordningen den 19 december 1986 om avgifter för riksarkivets och landsarkivens prestationer (1018/86) som följer:

2 §

För prestationer med fasta priser uppbärs följande avgifter:

Elstatisk kopia eller därmed jämförbar kopia av standardstorlek A 4-A 3

A 4 1,20
A 3 2,40
Mikrofilmnegativ
35 mm, 1- 600 tagningar, per tagning 1,30
,, över 600 ,, ,, 1,10
16 mm, 1-1 500 ,, ,, 1,10
,, över 1 500 ,, ,, 0,90
Mikrokort (A 6) ,, 1,10
Dock minst 30,00
Mikrofilmkopia
35 mm, 30,5 meters rulle 150,00
16 mm, 30,5 ,, ,, 120,00
Diazofilmkopia, storlek A 6 2,50

Förstoring av mikrofilm på papper utan filmning standardstorlek A 4-A 3

A 4 2,50
A 3 5,00

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

Helsingfors den 21 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.