871/1988

Given i Helsingfors den 7 oktober 1988

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för försvarsministeriets förvaltningsområdes prestationer

På föredragning av försvarsministern ändras i förordningen den 2 mars 1979 om avgifter för försvarsministeriets förvaltningsområdes prestationer 2 § 1 mom. samt 3, 5 och 6 §§, sådana de lyder i förordning av den 28 november 1986 (869/86), som följer:

2 §

För transport eller annan arbetsprestation med militärt luftfartyg uppbärs följande avgifter:

Militärt luftfartyg mk / kvarts timme
HS-helikopter, tung 6 620
HH-helikopter, lätt 1 215
FF-transportplan 2 690
LJ-bogseringsplan 4 250
PC-förbindelseplan 720
PA-förbindelseplan 310
VN-skolflygplan för elementarutbildning 595

3 §

För transport eller annan arbetsprestation med försvarsmaktens fartyg uppbärs följande avgifter för varje påbörjad timme:

Fartyg mk / timme
Oljebekämpningsfartyg 10 265
Kabelfartyg 5 430
Transportfartyg 2 910
Transportfärja 1 900
Person- och transportbåt 1 075
Transportbåt 335
Snabbgående båtar 585
Menföresbåt 970

Utförs uppgift med användning av pråm eller lyftponton, uppbärs:

1) för motorpråm 695 mark för varje påbörjad timme och för pråm 550 mark för varje påbörjat dygn; samt

2) för lyftponton 275 mark för varje påbörjat dygn.

5 §

För överlåten värmeenergi uppbärs avgift i enlighet med gängse pris på orten, dock minst 90 mark per megawattimme.

6 §

För vatten som överlåtits till fastighets bruk uppbärs i avgift 3,00 mark per kubikmeter. Leds fastighets avloppsvatten till försvarsmakten tillhörigt avlopp, uppbärs för det vatten fastigheten använt ytterligare i avloppsvattenavgift 3,30 mark per kubikmeter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 7 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.