850/1988

Utfärdat i Helsingfors den 31 augusti 1988

Medicinalstyrelsens beslut om läkemedelsförteckning

Medicinalstyrelsen har med stöd av 83 § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/87) beslutat fastställa följande läkemedelsförteckning:

1 §

Läkemedel är de ämnen och droger som uppräknats i bilaga 1 till detta beslut.

Läkemedel är även:

1) övriga ämnen och droger som i medicinskt hänseende är jämförbara med ämnena och drogerna i bilaga 1 och vilka används i enlighet med 3 § läkemedelslagen; och

2) vissa från sedvanliga läkemedel till sin form, sammansättning eller sitt tillverkningssätt avvikande preparat eller ämnen, vilka i enlighet med vad som stadgats i 3 och 5 § läkemedelslagen används som läkemedel. Sådana är bland annat radiofarmaceutiska produkter, allergenpreparat, vävnadslim och medicinska gaser; samt

3) vitaminpreparat, till vilka vitaminet tillsatts vid framställningen, och vitamin- eller mineralämnespreparat, där den i dygnsdosen ingående mängden vitamin eller mineralämne överstiger den i bilaga 2 till detta beslut nämnda mängden, ävensom för barn avsedda vitamin- eller mineralämnespreparat.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1988.

Samtidigt upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 6 februari 1987 om apoteksvaruförteckning (109/87).

Helsingfors den 31 augusti 1988

Generaldirektör
Matti Ruokola

Överinspektör
Hannes Wahlroos

Bilaga 1

Abri semen (Abrus precatorius)

Abrus precatorius

Absinthii herba (Artemisia absinthium)

Acanthopanax sessilifiorum

Acebutololum

Acediasulfonum natricum

Acepromazinum

Acetarsolum

Acetazoiamidum

Acetohexamidum

Acetophenazinum

Acetphenolisatinum

Acetylcholini chloridum

Acetylcholinum

Acetylcysteinum

Acetyldigitoxinum

Acetyldigoxinum

Aciciovirum

Acidum acetylsalicylicum

Acidum alginicum

Acidum aminoaceticum

Acidum aminocaproicum

Acidum aminohippuricum

Acidum aminosalicylicum

Acidum aminovalericum

Acidum ascorbicum

Acidum camphoricum

Acidum cholicum

Acidum clodronicum

Acidum cromoglicicum

Acidum dehydrocholicum

Acidum diatrizoicum

Acidum eicosapentaenoicum

Acidum etacrynicum

Acidum etidronicum

Acidum flavaspidicum

Acidum flufenamicum

Acidum folicum

Acidum fusidicum

Acidum iobenzamicum

Acidum iocarmicum

Acidum iocetamicum

Acidum iodoxamicum

Acidum ioglicicum

Acidum ioglycamicum

Acidum iopanoicum

Acidum iotalamicum

Acidum iotroxicum

Acidum ioxaglicum

Acidum ioxitalamicum

Acidum mefenamicum

Acidum metacresolsulfonicum c. formaldehydo

Acidum metrizoicum

Acidum nalidixicum

Acidum nicotinicum

Acidum nordihydroguaiareticum

Acidum oroticum

Acidum osmicum

Acidum oxolinicum

Acidum panthotenicum

Acidum pipemidicum

Acidum piromidicum

Acidum salicylicum

Acidum salicylosalicylicum

Acidum tetragalacturonicum hydroxymethylester

Acidum tiaprofenicum

Acidum tielinicum

Acidum tolfenamicum

Acidum tranexamicum

Acidum tyropanoicum

Acidum undecylenicum

Acidum usnicum

Acidum valproicum

Acidum yohimbicum

Acipimoxum

Acitretinum

Acrivastinum

Aclarubicinum

Aconiti tuber (Aconitum napellus)

Aconitum napellus

Aconitum sp.

Acorus calamus

Adipiodonum

Adonidis herba (Adonis vernalis)

Adonis vernalis

Adrenalini tartras

Adrenalinum

Adrenalonum

Aegle marmelos

Aesculinum

Aesculus hippocastanum

Aether anaestheticus

Aethyli chloridum

Aethylmorphini hydrochloridum

Aethylmorphinum

Ajmalinum

Alaprodatum

Albumini tannas

Alclofenacum

Alclometasoni dipropionas

Alcuronii chioridum

Aldesulfonum natricum

Aldosteronum

Alfacalcidolum

Alfaxalonum

Alfentanilum

Algeldratum

Alimemazinum

Allobarbitalum

Allopurinolum

Allylestrenolum

Aloe barbadensis

Aloe capensis

Aloe sp. (hartsit)

Aloxiprinum

Alprazoiamum

Alprenololum

Alprostadilum

Altretaminum

Aluminii acetotartras

Aluminii clofibras

Amantadinum

Ambazonum

Ambenonii chioridum

Ambenonum

Ambroxoli hydrochioridum

Ambutonii bromidum

Amezinii metilsulfas

Amfepramonum

Amikacinum

Amiloridum

Aminoacridinum

Aminoglutethimidum

Aminonitrothiazoium

Aminophenazonum

Aminophyllinum

Aminoquinuridum

Aminosalyicalcium

Amiodaronum

Amitrazum

Amitriptylinum

Arnlodipinum

Ammeos visnagae fructus (Ammi visnaga)

Ammi visnaga

Amobarbitalum

Amoxapinum

Amoxicillinum

Amperozidi hydrochioridum

Amphetaminum

Amphotericinum

Ampicillinum

Amrinonum

Amsacrinum

Amyl-m-cresolum

Amyli nitris

Anamirta cocculus

Ancronum

Andira araroba

Androstanolonum

Angiotensinamidum

Anhalonium sp.

Aniba coto

Anileridinum

Antazoiinum

Antithrombinum

Apomorphini hydrochioridum

Apomorphinum

Apramycini sulfas

Aprindinum

Aprobarbitalum

Apronalum

Aprotininum

Arctostaphylos uvae ursi

Areca catechu

Arecae semen (Areca catechu)

Arecolini bromidum

Arenariae radix (Carex arenaria)

Argenti sulfadiazinum

Argentum proteinicum

Arginini hydrochioridum

Arginini glutamas

Ari rhizoma (Arum sp.)

Aristolochiae herba (Aristolochia sp.)

Aristolochiae radix (Aristolochia sp.)

Aristolochia sp.

Arnicae flos (Arnica montana)

Arnica montana

Artemisia absinthium

Artemisia cina

Articainum

Arum sp.

Asa foetida (Ferula sp.)

L-aspariginasum

Aspidosperma sp.

Aspoxicillinum natricum

Astemizoium

Atellinum

Atenololum

Atipamezoii hydrochioridum

Atracurii besilas

Atropa belladonna

Atropini methonitras

Atropini sulfas

Atropinum

Auranofinum

Azaperonum

Azapethine phosphate (BAN)

Azapetinum

Azapropazonum

Azatadini maleas

Azathioprinum

Azidocillinum

Azlocillinum

Aztreonamum

Azulenum

Bacampicillinum

Bacitracinum

Baciofenum

Bamethanum

Bamipinum

Barbasco (Lonchocarpus sp.)

Barbitalum

Barii sulfas (pro röntgen)

Beciamidum

Beclometasonum

Belae fructus (aegle marmelos)

Belladonnae folium (Atropa belladonna)

Belladonnae radix (Atropa belladonna)

Bendrofiumethiazidum

Benorilatum

Benoxaprofenum

Benproperinum

Benserazidum

Bentiromidum

Benzathini benzylpenicillinum

Benzatropinum

Benzbromaronum

Benzethonum

Benziloni bromidum

Benzilonum

Benziodaronum

Benzocainum

Benzoctaminum

Benzonatatum

Benzydaminum

Benzyli amygdalas

Benzyli nicotinas

Benzylpenicillinum

Benzylpenicillinum kalicum

Benzylpenicillinum natricum

Benzylpenicillinum procainum

Benzylsulfamidum

Bepridili hydrochioridum

Betacarotenum

Betahistinum

Betaini hydrochioridum

Betamethasonum

Betanidinum

Betaxololum

Betazoium

Bethanecholi chioridum

Bethanecholum

Bevantololi hydrochioridum

Bevoni metilsulfas

Bevonum

Bezafibratum

Bibrocatholum

Bifonazoium

Biotinum

Biperidenum

Bisacodylum

Bisoprololi fumaras

Bisdequalinii diacetas

Bithionololum

Bleomycinum

Boldo folium (Peumus boldus)

Boletus cervinus fungus (Elaphomyces cervinus)

Brallobarbitalum

Bretyli tosilas

Brinasum

Bromatzepamum

Bromazinum

Bromchiorsalicylanilidum

Bromelaina

Bromhexinum

Bromisovalum

Bromocidenum

Bromocriptinum

Bromperidolum

Brompheniraminum

Brotizoiamum

Broxyquinolinum

Bryonia sp.

Bryoniae radix (Bryonia sp.)

Bryoniae semen (Bryonia sp.)

Bucetinum

Buciizinum

Buciosamidum

Budesonidum

Buflomedili hydrochioridum

Bumetanidum

Bupheninum

Bupivacainum

Buprenorphinum

Buserelinum

Buspironi hydrochioridum

Busulfanum

Butalbitalum

Butanilicainum

Butaperazinum

Butizidum

Butobarbitalum

Butorphanoli tartras

Butriptylinum

Butylscopolaminum

Cadexomerum iodum

Calabar semen (Physostigma venenosum)

Calami rhizoma (Acorus calamus)

Calcii aminosalicylas

Calcii bromidum

Calcii folinas

Calcii hexamini thiocyanas

Calcii iopodas

Calcii lactobionas

Calcii laevulas

Calcitoninum

Calcitriolum

Calumbae radix (Jatrorrhiza palmata)

Camphora

Camphora monobromata

Camylofinum

Candicidinum

Cannabis indicae herba (Cannabis sativa)

Cannabis sativa (paitsi siemen/ej fröet)

Cantharis (Lytta vesicatoria)

Canthaxantinum

Capreomycinum

Captodiamum

Captoprilum

Carbacholum

Carbamazepinum

Carbenicillinum

Carbetocinum

Carbenoxolonum

Carbidopum

Carbimazoium

Carbinoxaminum

Carbocisteinum

Carpofenum

Carboplatinum

Carboquonum

Carbromalum

Carbutamidum

Cardui benedicti herba (Cnicus benedictus)

Carex arenaria

Carindacillinum

Carisoprodolum

Carmofurum

Carmustinum

Carnitinum

Carteololum

Carticaini hydrochioridum

Cassiae fructus (Cassia fistula)

Cassia sp.

Catharanthus roseus

Catharanthus sp.

Cefaciorum

Cefadroxilum

Cefalexinum

Cefaloridinum

Cefalotinum

Cefamandolum

Cefapirinum

Cefazoiinum

Cefiazidimum

Cefmetazoium natricum

Cefoperazonum

Cefotaximum

Cefoxitinum

Cefradinum

Cefsulodinum natricum

Ceftazidimum

Ceftizoximum natricum

Ceftriaxonum

Cefuroxinum

Cephaelis ipecacuanha

Cerii oxalas

Ceruletidum

Cetirizinum

Cetobemidonum

Cetylpyridinii chioridum

Cetylpyridinum

Chaulmoograe oleum (Hydnocarpus sp.)

Chelidonii herba (Chelidonium majus)

Chelidonium majus

Chenopodii aetheroleum (Chenopodium ambrosioides)

Chenopodii herba (Chenopodium ambrosioides)

Chenopodium ambrosioides

Chinae tuber (Smilax sp.)

Chinidini sulfas

Chinidinum

Chinini hydrochioridum

Chinini sulfas

Chininum

Chinuridum

Chiorali hydras

Chioralodolum

Chiorambucilum

Chioramphenicolum

Chiorbenzoxaminum

7-chlorcarvacrolum

Chiorcyclizinum

Chiordiazepoxidum

Chiorhexidinum

Chiormadinonum

Chiormethinum

Chiormezanonum

Chioroprocainum

Chioropyraminum

Chioroquinum

Chiorothiazidum

Chiorotrianisenum

Chiorphenesinum

Chiorpheniraminum

Chiorphenoxaminum

Chiorpromazinum

Chiorpropamidum

Chiorprothixenum

Chiorquinaldolum

Chiortalidonum

Chiortetracyclinum

Chiorzoxazonum

Cholecalciferolum

Cholini chioridum

Cholini salicylas

Cholini theophyllinas

Chondrodendri radix (Chondrodendron sp.)

Chondrodendron sp.

Chrysarobinum (Andira araroba)

Chymopapainum

Chymotrypsinum

Ciciacillinum

Ciciosporinum

Cicutae virosae herba (Cicuta virosa)

Cicuta virosa

Cimetidinum

Cimicifugae radix (Cimicifuga racemosa)

Cimicifuga racemosa

Cinae flos (Artemisia cina)

Cinchocainum

Cinchonae cortex (Cinchona sp.)

Cinchona sp.

Cinchophenum

Cinnarizinum

Cinoxacinum

Ciprofioxacinum

Cisapridum

Cisplatinum

Citalopramum

Claviceps purpurea

Clemastinum

Clemizoium

Clemizoium penicillinum

Clenbuterolum

Clidinii bromidum

Clindamycinum

Clioquinolum

Clobazamum

Clobetasolum

Clobetasonum

Clobutinolum

Clodantoinum

Clofaziminum

Clofedanolum

Clofenamidum

Clofenotanum

Clofibratum

Clomethiazoium

Clomidazoium

Clomifenum

Clomipraminum

Clonazepamum

Clonidinum

Clopamidum

Clopenthixolum

Cloprostenolum

Clorcarvacrolum

Clostridiopeptidasum A

Clotrimazoium

Cloxacillinum

Cloxazoiamum

Clozapinum

Cnicus benedictus

Cocae folium (Erythroxylon coca)

Cocaini hydrochioridum

Cocainum

Cocculi fructus (Anamirta cocculus)

Cocillanae cortex (Guarea sp.)

Codeinum

Coffeinurn

Colchici semen (Colchicum autumnale)

Colchicinum

Colchicum autumnale

Colecalciferolum

Colestipolum

Colestyraminum

Colistinum

Condurango cortex (Marsdenia condurango)

Conii herba (Conium maculatum)

Conium maculatum

Consolidae radix (Symphytum sp.)

Convallariae flos (Convallaria majalis)

Convallariae herba (Convallaria majalis)

Convallaria majalis

Convolvulus scammonia

Copaifera sp.

Copaiva balsamum (Copaifera sp.)

Corticotrophinum

Cortisonum

Coto cortex (Aniba coto)

Cropropamidum

Crotamitonum

Croton tiglium

Crotonis oleum (Croton tiglium)

Crotonis semen (Croton tiglium)

Cucurbita maxima (ainoastaan siemen/endast fröet)

Cucurbita pepo (ainoastaan siemen/endast fröet)

Cucurbitae semen (Cucurbita maxima, C. pepo)

Cupri oleinas

Curare

Cyanocobalaminum

Cyclandelatum

Cyclizinum

Cyclobarbitalum

Cyclofenilum

Cyclopentaminum

Cyclopenthiazidum

Cyclopentolati hydrochioridum

Cyclopentolatum

Cyclophosphamidum

Cycloserinum

Cyclothiazidum

Cydonia oblonga

Cydoniae fructus (Cydonia oblonga)

Cymiazoium

Cynoglossi herba (Cynoglossum officinale)

Cynoglossi radix (Cynoglossum officinale)

Cynoglossum officinale

Cyproheptadinum

Cyproteronum

Cytarabinum

Dacarbazinum

Dactinomycinum

Danazoium

Dantrolenum

Dantronum

Daphne mezereum

Dapsonum

Datura sp.

Daunorubicinum

Debrisoquinum

Deferoxaminum

Delmadinoni acetas

Delphinium staphisargria

Demecari bromidum

Demecarum

Demeciocyclinum

Demoxytocinum

Dequalinii chloridum

Dequalonum

Derris radix (Derris sp.)

Derris sp.

Desaspidinum

Deserpidinum

Desipraminum

Desmopressinum

Desogestrelum

Desonidum

Desoximetasonum

Desoxycortonum

Detomidinum

Dexamethasonum

Dexamphetaminum

Dexbrompheniraminum

Dexchiorpheniraminum

Dexpanthenolum

Dextranomerum

Dextriferronum

Dextromethorphanum

Dextromoramidum

Dextropropoxyphenum

Dextrothyroxinum

Dextrothyroxinum natricum

Diaethylamini salicylas

Diazepamum

Diazoxidum

Dibekacinum

Dibenzepinum

Dichioralphenazone BP

2,4-dichlorbenzylalcoholum

Diciofenacum

Diciofenamidum

Dicioxacillinum

Dicoumarolum

Dictamni radix (Dictamnus albus)

Dictamnus albus

Dicycloverinum

Dienestrolum

Diethylamini salicylas

Diethylstilbestrolum

Difiucortolonum

Difiunisalum

Digitalis lanata

Digitalis lanatae folium (Digitalis lanata)

Digitalis purpurea

Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea)

Digitoxinum

Digoxinum

Dihydraiazinurn

Dihydroergocristinum

Dihydroergotaminum

Dihydrostreptomycinum

Dihydrotachysterolum

Dihydroxialuminiinatriicarbonas

Diiodohydroxypropanum

Diiodohydroxyquinolinum

Diiodotyrosinum

Diisoprominum

Dikalii clorazepas

Diloxanidum

Diltiazemum

Dimenhydrinatum

Dimercaprolum

Dimethylaminopropylphenothiazinum

N,N'-di (hydroxymenthyl)-carbamidum

Dimethyli sulfoxidum

Dimetindenum

Diminazenum

Dinatrii clodronas

Dinatrii etidronas

Dinoprostonum

Dinoprostum

Diodonum

Diphemanilum

Diphenhydraminum

Diphenoxylatum

Diphenylethyldimethylanlinum

Diphenylpyralinum

Dipivefrinum

Diprophyllinum

Dipyridamolum

Dipyrocetylum

Dipyronum

Disopyramidum

Distigmini bromidum

Distigminum

Disulfiramum

Dithranolum

Dixanthogenum

Dixyrazinum

Dobutaminum

Docusatum natricum

Domipheni bromidum

Domiphenum

Domperidonum

Dopaminum

Dopexamini hydrochioridum

Dosulepinum

Doxapramum

Doxazosinum

Doxepinum

Doxorubicinum

Doxycyclinum

Droperidolum

Dropropizinum

Dryopteridis austriacae rhizoma (Dryopteris sp.)

Dryopteris filix-mas

Dryopteris sp.

Duboisia sp.

Duboisiae folium (Duboisia sp.)

Duicamarae stipes (Solanum duicamara)

Dycloninum

Dydrogesteronum

Econazoium

Ecothiopati iodidum

Ecothiopatum

Edrophoni chioridum

Elaphomyces cervinus

Eleutherococci rhizoma (Eleutherococcus senticosus)

Eleutherococcus senticosus

Emeproni bromidum

Emepronum

Emetini hydrochioridum

Emetinum

Emylcamatum

Enalaprilum

Enbutramidum

Enfluranum

Enilconazoium

Enoxacinum

Enoxaparinum natricum

Enprostilum

Enrofloxacinum

Ephedra sp.

Ephedrae herba (Ephedra sp.)

Ephedrinum

Epicillinum

Epimestrolum

Epinephrinum (= Adrenalinum)

Epirubicinum

Ergocalciferolum

Ergocristini phosphas

Ergometrinum

Ergotaminum

Eriodictyon sp.

Eriodictyonis folium (Eriodictyon sp.)

Eritrityli tetranitras

Erythromycinum

Erythroxylon coca

Estazoiamum

Estradioli benzoas

Estradioli valeras

Estradiolum

Estramustinum

Estrioli succirtas

Estriolum

Estronum

Etafedrinum

Etallobarbitalum

Etamivanum

Etanautinum

Ethacridinii lactas

Ethambutolum (BAN)

Ethchiorvynol (BAN)

Ethenzamidum

Ethinamatum

Ethinylestradiolum

Ethionamidum

Ethisteronum

Ethosuximidum

Ethotoinum

Ethylestrenolum

Etidocainum

Etilefrinum

Etodolacum

Etodroxizinum

Etofenamatum

Etofylli nicotinas

Etofyllinum

Etomidatum

Etoposidum

Etretinatum

Etulosum

Etybenzatropinum

Etynodiolum

Euflavinum

Euphorbia resinifera

Euphorbia sp.

Euphorbiae piluliferae herba (Euphorbia sp.)

Euphorbium (Euphorbia resinifera)

Exogonium purga

Famotidinum

Farfarae folium (Tussilago farfara)

Febantelum

Felbinacum

Felodipinum

Felypressinum

Femoxetini hydrochioridum

Fenbendazoium

Fenbufenum

Fencamfaminum

Fenfluraminum

Fenoprofenum

Fenoterolum

Fenpipramidum

Fenpipranum

Fenprostalenum

Fentanylum

Ferroglycini sulfas

Fertirelini acetas

Ferula sp.

Filicis rhizoma (Dryopteris filix-mas)

Flavoxatum

Flecainidi acetas

Fluanisonum

Flubendazoium

Flucioroloni acetonidum

Fluciorolonum

Flucioxacillinum

Fluconazoium

Flucytosinum

Fludrocortisonum

Fludroxycortidum

Flumazenilum

Flumedroxonum

Flumetasonum

Flunarizinum

Flunisolidum

Flunitrazepamum

Flunixinum

Fluocinolonum

Fluocinonidum

Fluocortinum

Fluocortolonum

Fluorometholonum

Fluorouracilum

Fluoxetinum

Fluoxymesteronum

Flupentixolum

Fluperolonum

Fluphenazinum

Fluprednidenum

Fluprednisolonum

Flurazepamum

Flurbiprofenum

Fluspirilenum

Flutamidum

Fluvoxamini maleas

Foscarnetum

Fosfestrolum

Fosfomycinum

Fosfonetum

Framycetinum

Frangula alnus (= Rhamnus frangula)

Frangula purshiana (= Rhamnus purshiana)

Frangulae cortex (Frangula alnus)

Fumagillinum

Furazoiidonum

Furosemidum

Gallaminum

Gallopamilli hydrochioridum

Gammaglobulinum humanum

Ganciciovirum

Gelsemii rhizoma (Gelsemium sempervirens)

Gelsemium sempervirens

Gemeprostum

Gemfibrozilum

Genista tinctoria

Genistae tinctoriae herba (Genista tinctoria)

Gentamicinum

Gestodenum

Gestonoronum

Ginseng radix (Panax sp.)

Glibenclamidum

Glibornuridum

Gliciazidum

Glipizidum

Gliquidonum

Glucagonum

Glutethimidum

Glyceryli nitras

Glycoli salicylas

Glycopyrroni bromidum

Glycopyrronum

Glycosaminoglycanpolysulfas

Glymidinum

Gonadorelinum

Gonadotrophinum chorionicum

Gonadotrophinum sericum

Goserilinum

Gramicidinum

Granati cortex (Punica granatum)

Gratiola officinalis

Gratiolae herba (Gratiola officinalis)

Grindelia sp.

Grindeliae herba (Grindelia sp.)

Griseofulvinum

Guaifenesinum

Guajacum officinale (hartsi)

Guajacum (Guajacum officinale)

Guanabenzum

Guanethidinum

Guanfacinum

Guanociorum

Guanoxanum

Guarea sp.

Hachimycinum

Hagenia abyssinica

Haiazepamum

Halcinonidum

Halometasonum

Haloperidolum

Haloproginum

Halothanum

Harpagophyti tuber (Harpagophytum procumbens)

Harpagophytum procumbens

Hellebori nigri rhizoma (Helleborus sp.)

Helleborus sp.

Heminum

Heparinum

Heptabarbitalum

Hesperidinum

Hexachiorophenurn

Hexapropymatum

Hexobarbitalum

Hexocyclum

Hexoprenalinum

Hexylnicotinatum

Hexylresorcinolum

Hippocastani semen (Aesculus hippocastanum)

Histamini chioridum

Histaminum

Histapyrrodinum

Homatropini methylbromidum

Homatropinum

Hyaluronidasum

Hydnocarpus sp.

Hydraiazinum

Hydrastis canadensis

Hydrastidis rhizoma (Hydrastis canadensis)

Hydrochiorothiazidum

Hydrocodonum

Hydrocortisonum

Hydrofiumethiazidurn

Hydromorphonum

N-hydroxiaethylprornetazinum

2-hydroxi-3-chlorcymolum

Hydroxycobalaminurn

Hydroxyaethyli salicylas

Hydroxyamphetaminum

Hydroxychioroquinum

N-hydroxyethylpromethazinum

Hydroxyprogesteronum

Hydroxyzinum

Hyoscyami folium (Hyoscyamus sp.)

Hyoscyaminum

Hyoscyamus sp.

Iboparnini hydrochioridum

Ibuprofenum

Ichthammolum

Idoxuridinum

Ifosfamidum

Ignatii semen (Strychnos sp.)

Imipenernum

Imipramini oxidum

Imipraminoxidum

Imipraminum

Immunoglobulinum

Indapamidum

Indometacinum

Indoraminum

Inosinum

Inositoli nicotinas

Inositolum

Insulinum

Interferonum

Iodamidum

Iofendylatum

Iohexolum

Iopamidolum

Iopromidum

Iopydolum

Iotrolanum

Ipecacuanhae radix (Cephaelis ipecacuanha)

Ipomoea orizabensis

Ipomoeae radix (Ipomoea orizabensis)

Ipratropii bromidum

Iprazochromum

Iprindolum

Isoaminilum

Isocarboxazidum

Isoconazoium

Isoetarinum

Isofiupredonum

Isofiuranum

Isoniazidum

Isoprenalinum

Isopropamidi bromidum

Isopropamidum

2-isopropoxiphenyl-n-methyl carbamas

Isopropyli nicotinas

Isosorbidi dinitras

Isothipendylum

Isotretinoinum

Isoxicamum

Isoxsuprinum

Isradipinum

Itraconazoium

Itramini tosilas

Ivermectinum

Jaborandi folium (Pilocarpus sp.)

Jalapa (Exogonium purga)

Jatrorrhiza palmata

Jecoris aselli oleum

Jecoris hippoglossi oleum

Juniperus sabina

Kalii bromidum

Kalii canrenoas

Kalii clavulanas

Kalii clorazepas

Kalii iodidum

Kalii salicylas

Kalii sulfoguajacolas

Kallidinogenasum

Kamala (Mallotus philippinensis)

Kanamycinum

Kavae radix (Piper methysticum)

Ketaminum

Ketanserinum

Ketazolarmum

Ketobemidonum

Ketoconazoium

Ketoprofenum

Ketorolacum trometamolum

Kiniofonum

Koso nos (Hagenia abyssinica)

Labetalolum

Lactuca virosa

Lactucae virosae herba (Lactuca virosa)

Lactulosum

Lanatosidum C

Latamoxefum dinatricum

Ledi palustris herba (Ledum palustre)

Ledum palustre

Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca)

Leonurus cardiaca

Leptandrae virginicae rhizoma (Veronica virginica)

Leuprorelini acetas

Levamisolum

Levobunololi hydrochioridum

Levodopum

Levomepromazinum

Levonorgestrelum

Levothyroninum natricum

Lidocainum

Lincomycinuni

Liothyroninum natricum

Lisinoprilum

Lisuridi hydrogenomaleas

Lithii carbonas

Lithii citras

Lobelia inflata

Lobeliae herba (Lobelia inflata)

Lofepraminum

Lomustinum

Lonazoiacurn calcicum

Lonchocarpus sp.

Loperamidum

Loprazoiamum

Loratadinum

Lorazepamum

Lorcainidum

Lormetazepamum

Lovastatinum

Loxapinum

Luprostiolum

Lupulinum

Lydnum acetylsalicylicum

Lymecyclinum

Lynestrenolum

Lypressinum

Lytta vesicatoria

Mafenidum

Mallotus philippinensis

Mandragora officinarum

Mandragorae radix (Mandragora officinarum)

Maprotilinum

Marsdenia condurango

Matico folium (Piper angustifolium, P. asperifolium)

Mazindolum

Mebendazoium

Mebeverinum

Mecamylaminum

Mecillinamum

Meciocyclinum

Meciozinum

Medazepamum

Medetomidini hydrochioridum

Medrogestonum

Medroxyprogesteronum

Mefloquinum

Mefrusidum

Megestrolum

Megluminum

Meladrazinum

Melitracenum

Melperonum

Melphalanum

Menadioli natrii sulfas

Menadioni natrii bisulfis

Menadionum

Menotropinum

Mentha pulegium

Menyanthes trifoliata

Menyanthis folium (Menyanthes trifoliata)

Mepacrinum

Mepenzoiati bromidum

Mepenzoiatum

Mephenesinum

Mephenytoinum

Mepindololum

Mepivacainum

Meprobamatum

Meptazinolum

Mepyraminum

Mequitazinum

Mercaptopurinum

Mersalylum

Mescalinum

Mesnum

Mesoridazinum

Mesterolonum

Mestranolum

Mesulfenum

Mesuximidum

Metabutethaminum

Metacyclinum

Metamizoium natricum

Metandienonum

Metaraminolum

Metenolonum

Metforminum

Methadonum

Methallenestrilum

Methamphetaminum

Methanthelinum

Methaqualonum

Metharbitalum

Methdilazinum

Methenaminum

Methiodalum

Methocarbamolum

Methohexitalum

Methoserpidinum

Methotrexatum

Methoxalenum

Methoxaminum

Methoxyfluranum

Methoxyphenaminum

Methyclothiazidum

Methylatropini bromidum

Methylatropinum

Methyldigoxinum

Methyldopum

Methylergometrinum

Methylestrenolonum

Methyli nicotinas

Methyli salicylas

Methylpentynolum

Methylphenidatum

Methylphenobarbitalum

Methylprednisolonum

Methylpropylpropanedioli dinitras

Methylrosanilini chloridum

Methylrosanilinum

Methylscopolamini nitras

Methylscopolaminum

Methyltestosteronum

Methylthioninum

Methylthiouracilum

Methyprylonum

Methysergidum

Meticillinum

Metildigoxinum

Melisazonum

Metixenum

Metociopramidum

Metocurini iodidum

Metoiazonum

Metoprololum

Metrifonatum

Metrizamidum

Metronidazoium

Metyraponum

Mexiletinum

Mezerei cortex (Daphne mezereum)

Mezerei fructus (Daphne mezereum)

Mezlocillinum

Mianserinum

Miconazoium

Midazoiamum

Minocyclinum

Minoxidilum

Misoprostolum

Mithramycinum

Mitomycinum

Mitopodozidum

Mitotanum

Mitoxantronum

Mofebutazonum

Molindonum

Molsidominum

Monoxerutinum

Moperonum

Moracizini hydrochloridum

Morantelum

Moroxydinum

Morphini hydrochloridum

Morphinum

Morpholini salicylas

Motretinidum

Moxaverinum

Mupirocinum

Muzoiinlinum

Myroxylon balsamum

Nabilonum

Nabumetonum

Nadololum

Nafcillinum natricum

Nalorphinum

Naloxonum

Naltrexoni hydrochioridum

Nandrolonum

Naphazoiinum

Naprexenum

Narcobarbitalum

Natamycinum

Natrii amidotrizoas

Natrii aminosalicylas

Natrii apolas

Natrii aurothiomalas

Natrii aurotiosulphas

Natrii bromidum

Natrii cilastatinas

Natrii iopodas

Natrii ioxaglas

Natrii layrylsulfoacetas

Natrii monofluorophosphas

Natrii nitroprussicum

Natrii pentosanpolysulphas

Natrii picosulfas

Natrii polystyrensulfonas

Natrii salicylas

Nedocromilum natricum

Neomycinum

Neostigmini bromidum

Neostigmini methylsulfas

Neostigminum

Nerium oleander

Netilmicinum

Nialamidum

Nicardipini hydrochioridum

Niceritrolum

Nicethamidum

Niciofolanum

Niciosamidum

Nicofuranosum

Nicomorphinum

Nicotinamidum

Nicotinum

Nicotinylmethylamidum

Nifedipinum

Nifuratelum

Nifuroquinum

Nimodipinum

Nimustini hydrochioridum

Nisoldipinum

Nitrazepamum

Nitrendipinum

Nitrofurantoinum

Nitrofurazonum

Nitroprussidum

Nitroscanatum

Nizatidinum

Nomifensinum

Nonoxinolum

Norepinephrinum (= Noradrenalinum)

Norethisteronum

Noretynodrelum

Norfenefrinum

Norfloxacinum

Norgestimatum

Norgestrelum

Normethadonum

Nortriptylinum

Noscapinum

Novobiocinum

Nystatinum

Obidoximum

Octotiaminum

Octreotidum

Oenanthe aquatica

Ofioxacinum

Oleandomycinum

Oleandri folium (Nerium oleander)

Opipramolum

Opium (Papaver somniferum)

Orciprenalinum

Orgoteinum

Ornidazoium

Orphenadrinum

Orthosiphon spicatus

Orthosiphonis folium (Orthosiphon spicatus)

Ouabainum

Oxacillinum

Oxaprozinum

Oxatomidum

Oxazepamum

Oxedrini tartras

Oxedrinum

Oxeladinum

Oxetacainum

Oxichinolini sulfas

Oxiconazoium

Oxitropii bromidum

Oxolaminum

Oxprenololum

Oxybuprocainum

Oxybutynini hydrochioridum

Oxycinchophenum

Oxycodonum

Oxyfedrinum

Oxymetazoiinum

Oxymetholonum

Oxypertinum

Oxyphenbutazonum

Oxyphencycliminum

Oxyphenonum

Oxyquinolinum

Oxytetracyclinum

Oxytocinum

Panax sp.

Pancreatinum

Pancreozymin

Pancuronn bromidum

Pancuronum

Papaver somniferum (paitsi siemen/ej fröet)

Papaverini hydrochioridum

Papaverinum

Paracetamolum

Paraldehydum

Paramethadionum

Paramethasonum

Paromomycinum

Pausinystalia yohimbe

Pecilocinum

Pefloxacinum

Pemolinum

Penbutololum

Penfluridolum

Penicillaminum

Penicillinasum

Pentaerithrityli tetranitras

Pentagastrinum

Pentazocinum

Pentetrazoium

Penthienatum

Pentifyllinum

Pentobarbitalum

Pentoxifyllinum

Pentoxyverinum

Pepsinum

Periciazinum

Perphenazinum

Peruviani balsamum (Myroxylon balsamum

Pethidinum

Peumus boldus

Phellandri fructus (Oenanthe aquatica)

Phenacetinum

Phenazocinum

Phenazoni salicylas

Phenazonum

Phenazopyridinum

Pheneizinum

Pheneticillinum

Phenforminum

Phenglutarimidum

Phenindaminum

Phenindionum

Pheniraminum

Phenobarbitalum

Phenobarbitalum natricum

Phenolsulfonpthaleinum

Phenoperidinum

Phenothiazinum

Phenoxybenzaminum

Phenoxymethylpenicillinum

Phenprobamatum

Phenprocoumonum

Phensuximidum

Phenterminum

Phentolaminum

Phenylbutazonum

Phenylephrinum

Phenylhydrargyri boras

Phenylhydrargyri nitras

Phenyli salicylas

Phenylpropanolaminum

Phenyramidolum

Phenyltoloxaminum

Phenytoinum

Pholcodinum

Phthalylsulfathiazoium

Physostigma venenosum

Physostigmini salicylas

Physostigminum

Phytolacca sp.

Phytolaccae decandrae radix (Phytolacca sp.)

Phytomenadionum

Pilocarpini hydrochioridum

Pilocarpini nitras

Pilocarpinum

Pilocarpus sp.

Pimozidum

Pinacidilum

Pinaverii bromidum

Pindololum

Pipamperonum

Pipenzoionum

Piper angustifolium (paitsi hedelmä/ej frukten)

Piper asperifolium (paitsi hedelmä/ej frukten)

Piper methysticum

Piperacillinum

Piperazinum

Piperidolatum

Piperylonum

Pipotiazinum

Pipradrolum

Pirbuterolum

Pirenzepinum

Piretanidum

Piritrarnidum

Piroxicamum

Pirprofenum

Piscidia erythrina

Piscidiae cortex (Piscidia erythrina)

Pitofenonum

Pivampicillinurn

Pivmecillinamum

Pizotifenum

Plasminum

Podophylli rhizoma (Podophyllum peltatum)

Podophyllinum

Podophyllotoxinum

Podophyllum pletatum

Poldinum

Polidocanolum

Poloxamerum

Polygala amara

Polygala senega

Polygalae amarae herba (Polygala amara)

Polygalae radix (Polygala senega)

Polymyxinum

Polynoxylinum

Polystyrensulphonatum

Polythiazidum

Polyvidoni iodum

Practololum

Pralidoximi mesylas

Pralidoximum

Pramocainum

Pramoxini hydrochioridum

Prazepamum

Praziquantelum

Prazosinum

Prednicarbatum

Prednimustinum

Prednisolonum

Prednisonum

Prednylidenum

Prenalterolum

Prenylaminum

Prilocainum

Prirnaquinum

Primidonum

Primula elatior

Primula officinalis

Primula veris

Primulae radix (Primula elatior, P. officinalis, P. veris)

Probenecidum

Procainamidum

Procainum

Procarbazinum

Procateroli hydrochioridum

Prochiorperazinum

Procyclidinum

Profenaminum

Progesteronum

Proguanilum

Prolintanum

Prornazinum

Promethazinum

Propafenonum

Propandioli dinitras

1 ,2-propandioli diacetas

Propamidinum

Propanthelini bromidum

Propanthelinum

Propatylnitratum

Propicillinum

Propiomazinum

Propofolum

Propranololum

Propyliodonum

Propylthiouracilum

Propyphenazonum

Proquazonum

Proscillaridinum

Protamini sulfas

Protionamidum

Protirelinum

Protriptylinum

Proxymetacainum

Proxyphyllinum

Pseudoephedrinum

Psilocybe sp.

Psilocybinum

Pulegii aetheroleum (Mentha pulegium)

Pulegii herba (Mentha pulegium)

Pulmonaria officinalis

Punica granatum (paitsi hedelmä/ej frukten)

Pyrantelum

Pyrazinamidum

Pyridostigmini bromidum

Pyridostigminum

Pyridoxinum

Pyridylcarbinolum

Pyrimethaminum

Pyrithyldionum

Pyrrobutaminum

Pyrvinum

Quazepamum

Quebracho cortex (Aspidosperma sp.)

Quillaja saponaria

Quillajae cortex (Quillaja saponaria)

Quinethazonum

Quingestanolum

Quinisocainum

Ramiprilum

Ranitidinum

Raubasinum

Raubinum

Rauwolfia sp.

Rauwolfiae radix (Rauwolfia sp.)

Razoxanum

Reposalum

Rescinnaminum

Reserpinum

Retinolum

Rhamni frangulae cortex (Frangula alnus = Rhamnus frangula)

Rhamni frangulae fructus (Frangula alnus)

Rhamni purshiani cortex (Frangula purshiana = Rhamnus purshiana)

Rhamnus frangula (= Frangula alnus)

Rhamnus purshiana (= Frangula purshiana)

Rhei radix (Reum palmatum, R. officinale)

Rheum officinale

Rheum palmatum

Rhus toxicodendron

Ribavirinum

Riboflavinum

Ricini oleum (Ph. Eur.)

Ricini semen (Ricinus communis)

Ricinus communis

Rifampicinum

Rifamycinum

Rimantadinum

Rimazolii metilsulfas

Rimazoium

Rimiterolum

Ritodrinum

Rolitetracyclinum

Rosoxacinum

Roxithromycinum

Ruta graveolens

Rutae folium (Ruta graveolens)

Rutosidum

Sabadillae semen (Schoenocaulon officinale)

Sabinae aetheroleum (Juniperus sabina)

Sabinae herba (Juniperus sabina)

Saiazosulfapyridinum

Salbutarnolum

Salicylamidum

Sambucus ebulus

Santoninum

Saponaria officinalis

Saponariae herba (Saponaria officinalis)

Saponariae radix (Saponaria officinalis)

Sarsaparillae radix (Smilax sp.)

Sassafras aetheroleum (Sassafras albidum)

Sassafras albidum

Sassafras lignum (Sassafras albidum)

Scammoniae radix (Convolvulus scammonia)

Scammoniae resina

Schoenocaulon officinale

Scillae bulbus (Urginea maritima)

Scopolamini hydrobromidum

Scopolaminum

Scopolia carniolica

Scopoliae rhizoma (Scopolia carniolica)

Secale cornutum (Claviceps purpurea)

Secobarbitalum

Secretinum

Selegilinum

Seleni disulfidum

Semustinum

Senecio sp.

Senegae radix (Polygala senega)

Sennae folium (Cassia sp.)

Sennae fructus acutifoliae (Cassia acutifolia)

Sennosidum

Serpentariae radix (Aristolochia serpentaria)

Sermorelinum

Sincalidum

Sisomicinum

Smilax sp.

Sobrerolum

Solani nigri herba (Solanum nigrum)

Solanum duicamara

Solanum nigrum

Somatostatini acetas

Somatotropinum

Sotalolum

Spectinomycinum

Spiramycinum

Spironolactonum

Stanozoiolum

Staphisagriae semen (Delphinium staphisagria)

Stramonii folium (Datura sp.)

Streptodornasum

Streptoduocinum

Streptokinasum

Streptomycinum

Streptozocinum

Strophanthi semen (Strophanthus sp.)

Strophanthus sp.

Strychnini glycerylphosphas

Strychnini nitras

Strychni semen (Strychnos nux-vomica)

Strychnos sp.

Styramatum

Styrax liquidus (Liquidambar orientale)

Succinylsulfathiazoium

Sucralfatum

Sulbactamum

Sulbentinum

Sulconazoium

Sulfabenzamidum

Sulfabenzpyrazinum

Sulfacetamidum

Sulfaciozinum

Sulfadiazinum

Sulfadicramidum

Sulfadimethoxinum

Sulfadimidinum

Sulfadoxinum

Sulfafurazoium

Sulfaguanidinum

Sulfaisodimidinum

Sulfalenum

Sulfamerazinum

Sulfamethizoium

Sulfamethoxazoium

Sulfamethoxydiazinum

Sulfamethoxypyridazinum

Sulfametomidinum

Sulfamoxolum

Sulfanilamidum

Sulfaperinum

Sulfaphenazoium

Sulfapyridinum

Sulfapyrimidinum

Sulfathiazoium

Sulfatolamidum

Sulfinpyrazonum

Sulfisomidinum

Sulfobromphthaleinum

Sulfur medicinale

Sulindacum

Sulpiridum

Sulprostonum

Sultiamum

Suprofenum

Suxamethonii chloridum

Suxamethonum

Symphytum sp.

Talampicillinum

Talbutalum

Tamoxifenum

Tanaceti flos (Tanacetum vulgare)

Tanacetum vulgare

Tegafurum

Temazepamuni

Teniposidum

Tenoxicamum

Terazosini hydrochioridum

Terbutalinum

Terconazoium

Terfenadinum

Terlipressini acetas

Terodilinum

Terpini hydras

Testosteronum

Tetrabenazinum

Tetracainum

Tetracosactidum

Tetracyclinum

Tetrahydrofurfuryli nicotinas

Tetramisolum

Tetryzoiinum

Thenalidinum

Theobrominum

Theophyllinum

Thevetia sp.

Thevetiae folium (Thevetia sp.)

Thevetiae semen (Thevetia sp.)

Thiamazoium

Thiaminum

Thiethylperazinum

Thioctamidum

Thiopentalum

Thiopentalum natricum

Thiopropazatum

Thioproperazinum

Thioridazinum

Thiotepum

Thrypsinum

Thymopentinum

Thyreoideum

Thyrotrophinum

Thyroxinum

Tiabendazoium

Tiamulini hydrogenofumaras

Tibolonum

Tidatonum

Tilidinum

Timololum

Tinidazoium

Tiocarlidum

Tioconazoium

Tioguaninum

Tiotixenum

Tioxolonum

Tizanidinum

Tobramycinum

Tocainidum

a-Tocopheroli acetas

Tocopherolum

Tofisopamum

Tolazamidum

Tolazolinum

Tolbutamidum

Tolmetinum

Tolnaftatum

Tolperisonum

Tolpropaminum

Tolutanum balsamum (Myroxylon balsamum)

Toremifenum

Toxicodendri folium (Rhus toxicodendron)

Tranylcyprominum

Trazodonum

Treosulfanum

Tretinoinum

Triamcinolonum

Triamterenum

Triazoiarnum

Tribromrnetacresolum 2,4,4-tribrom-3-oxitoluenum

Trichiormethiazidum

Trichomycinum

Triciofosum

Tridihexethylum

Trifiuoperazinum

Trifiuorothymidinum

Tnfluperidolum

Trilostanum

Trimazosinum

Trimetaphanum

Trimethadionum

Trimethoprimum

Trirnethyldiphenylpropylaminum

Trimipraminum

Trioxysalenum

Tripelennaminum

Triprolidinum

Triptorelini acetas

Trofosfamidum

Troleandomycinum

Trolnitratum

Tromantadinum

Trometamolum

Tropenzilonum

Tropicamidum

Tryptophanum

Tuberculinum

Tubocurarinum

Tubocurarini chloridum

Tulobuteroli hydrochioridum

Tussilago farfara

Tylosinum

Tyloxapolum

Tyrothricinum

Ubidecarenonum

Urginea maritima

Urokinasum

Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi)

Uzarae radix (Xysmalobium undulatum)

Valeriana sp.

Valerianae radix (Valeriana sp.)

Vancomycinum

Varfarinum

Vasopressinum

Vecuronii bromidum

Verapamilum

Veratrinum

Veratri rhizoma (Veratrum sp.)

Veratrum sp.

Veronica virginica

Viburni prunifolii cortex (Viburnum prunifolium)

Viburnum prunifolium

Vidarapinum

Viloxazinum

Vinbarbitalum

Vinblastinum

Vinca sp.

Vincae herba (Catharanthus roseus)

Vincetoxicum hirundinaria

Vincristinum

Vindesinum

Vinpocetinum

Vinylaether

Vinylbitalum

Xamoteroli fumaras

Xantinoli nicotinas

Xanthoxyli cortex (Zanthoxylum sp.)

Xipamidum

Xylazinum

Xylometazolinum

Xysmalobium undulatum

Yohimbe cortex (pausinystalia yohimbe)

Zanthoxylum sp.

Zidovudinum

Zimelidinum

Zinci undecylenas

Zomepiracum

Zopiclonum

Zuclopenthixolum

Bilaga 2

Vitamin Dygnsdos för vuxna
A-vitamin 1 000 μg
D-vitamin 5 μg
E-vitamin 10 mg
K-vitamin 70 μg
tiamin (B1 -vit.) 1,4 mg
riboflavin (B2 -vit.) 1,6 mg
niacin 18 mg
B6 -vitamin 2,2 mg
folsyra 400 μg
B12 -vitamin 3 μg
pantotensyra 4 mg
biotin 100 μg
C-vitamin 60 mg
Mineralämnen Dygnsdos för vuxna
kalcium 800 mg
fosfor 800 mg
magnesium 350 mg
järn 18 mg
zink 15 mg
jod 150 μg
koppar 2 mg
mangan 2,5 mg
krom 50 μg
selen 50 μg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.