774/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i 3 § lagen den 27 september 1919 angående rätt att idka näring 25 och 26 punkten, sådana de lyder i lag av den 8 maj 1987 (483/87), samt

fogas till 3 § en ny 27 punkt som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


25) organisation och administration av omsättningsskattefri försäljning till resande;

26) fondverksamhet; samt

27) verksamhet vid ett optionsföretag.


Denna lag träder i kraft den 26 augusti 1988.

Regeringens proposition 53/88
Bankutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 88/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.