741/1988

Given i Helsingfors den 15 augusti 1988

Förordning om ändring av förordningen om allmän rättshjälpsverksamhet

På föredragning av justitieministern fogas till förordningen den 10 augusti 1973 om allmän rättshjälpsverksamhet (651/73) en ny 2 a § som följer:

2 a §

Den som inte med stöd av 12 § 1 mom. lagen om allmän rättshjälpsverksamhet kan få allmän rättshjälp lämnas, under de förutsättningar som anges i Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp (FördrS 47/88), sådan juridisk rådgivning som hör till den allmänna rättshjälpen.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 15 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.