735/1988

Given i Helsingfors den 22 april 1988

Lag om ändring av 12 § lagen om allmän rättshjälpsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 12 § lagen den 2 februari 1973 om allmän rättshjälpsverksamhet, sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 december 1981 (976/81), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

12 §

Genom förordning kan stadgas att rättshjälp även ges den som inte kan få rättshjälp enligt 1 mom.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 106/87
Lagutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 6/88

Helsingfors den 22 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.