691/1988

Given i Nådendal den 15 juli 1988

Förordning om ändring av 3 § förordningen om bärkraftsklassificering av kommunerna

På föredragning av inrikesministern ändras 3 § 4 mom. förordningen den 9 augusti 1985 om bärkraftsklassificering av kommunerna (700/85) som följer:

3 §

Vid uträkning av de i 1 mom. 2 punkten åsyftade nettoutgifterna per invånare och skattöre avdras från driftsutgifterna enligt kommunens bokslut, med avdrag även av kalkylerade räntor och avskrivningar, inkomsterna inom vederbörande förvaltningsområde frånsett hyresinkomster. Som antal skattören används det antal skattören, som har uträknats på ovan i 2 § avsett sätt.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988

Nådendal den 15 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.