Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

669/1988

Given i Nådendal den 15 juli 1988

Lag om ändring av 17 § lagen om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade

I enlighet med riksdagens beslut ändras 17 § 3 punkten lagen den 27 maj 1983 om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade, sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1986 (36/86), som följer:

17 §

Undervisningsministeriet kan bestämma att det åligger en eller flera skolor att utöver sina i denna lag stadgade uppgifter och på det sätt som närmare stadgas genom förordning


3) anordna sådan undervisning som främjar genomgång av gymnasiets lärokurs för hörselskadade elever som har en tillräckligt hög språklig utvecklingsnivå och som har gått i en skola för hörselskadade, en grundskola eller en skola som meddelar undervisning som motsvarar grundskoleundervisningen;Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Regeringens proposition 59/88
Kulturutsk. bet. 8/88
Stora utsk. bet. 82/88

Nådendal den 15 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.