658/1988

Utfärdat i Helsingfors den 7 juli 1988

Finansministeriets beslut om ändring av 2 och 5 §§ finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt

Finansministeriet har ändrat 2 och 5 §§ i finansministeriets beslut av den 30 december 1987 om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt (1333/87),

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i finansministeriets beslut av den 27 januari 1988 (65/88) som följer:

Import och export
2 §
Tulltariffposition %
03.02 80
03.03 80
03.04 filéer 50
övriga 80
03.05 i förpackningar om minst 50 kg (brutto) 70
övriga 50
04.04 35
04.06 smältostar och ostar av roqueforttyp 98
övriga 111
04.08 kokta hönsägg, även gjutna 50
07.10-07.12 75
08.11-08.13 90
09.04 80
11.01-11.04 60
11.06 60
11.08 stärkelse 50
15.01 annat än benfett och avfallsfett 60
15.02 annat än benfett och avfallsfett 60
15.03 45
15.04 fiskfetter 30
15.16 fiskfetter 30
16.01 90
16.03 extrakter och safter av kött 75
övriga 50
16.04 i förpackningar om minst 50 kg (brutto) 70
övriga 30
18.06 choklad och sötsaker innehållande kakao, innehållande mjölkprodukter 9
19.01 maltextrakt 35
19.02 30
19.04 40
19.05 19
20.01-20.03 20
20.04 potatismosprodukter 35
övriga 20
20.05 potatismosprodukter 35
övriga 20
20.06-20.08 20
20.09 saftkoncentrat 60
övriga 20
21.03 produkter innehållande kött eller djurdelar 40
övriga 20
21.04 produkter innehållande kött eller djurdelar 40
övriga 20
21.05 glass 20
21.06 produkter innehållande kött eller >djurdelar 40
övriga 20
22.02 saft 20
35.05 modifierad stärkelse 20
Export och skattefri användning i hemlandet
5 §

Utöver vad som ovan i 2 § fastställts utgöra avdrag som nämns i 18 § 2 mom. lagen angående omsättningsskatt och i 6 § lagen om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt, anses i fråga om nedan nämnda varor som exporterats eller gått till skattefri användning i hemlandet såsom avdragets andel följande procentsatser av försäljningspriset.

Tulltariffposition %
02.01-02.10 kött 125
04.01 mjölk, grädde 138
04.02 fett mjölkpulver 129
fettfritt mjölkpulver 116
04.03 och 19.01 produkter innehållande huvudsakligen mjölkpulver och mjölkfett 89
04.05 smör 138
04.07 hönsägg 85
05.11 slaktavfall 125
11.07 malt 65
16.02 helköttsprodukter och konserver
- innehållande minst 80 % kött eller djurdelar 90
- övriga 60
övriga 50
17.02 laktos 35
22.03- 22.06 och 22.08 viner, likörer, bitters, cider och maltdrycker 5
22.08 sädesbrännvin 15
23.02 kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning 60
23.03 våt drank 60
torr drank 15
64.03 skodon 5
- varor nämnda i 4 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt utom de som nämns i detta beslut 90
- foderblandningar 75
- till den del deras pris överstiger 2 mark 15 penni per kilogram 30

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1988.

Helsingfors den 7 juli 1988

Minister
Ulla Puolanne

Tf. yngre regeringssekreterare
Hannele Nikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.