652/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom. lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/78) som följer:

2 §

Denna lag tillämpas inte i statens ämbetsverk, inrättningar eller affärverk, ej heller i en kommuns eller ett annat offentligrättsligt samfunds ämbetsverk eller inrättningar. På produktionsinrättningar eller affärsverk som tillhör en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund än staten tillämpas denna lag i enlighet med vad som stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Regeringens proposition 190/87
Andra lagutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 44/88

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.