645/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Förordning om ändring av 4 § förordningen om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 29 juni 1979 om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen (602/79) 4 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 22 december 1983 (1047/83), som följer:

4 §

Vid Kuopio universitet finns på det naturvetenskapliga utbildningsområdet följande utbildningsprogram:

1) utbildningsprogrammet för fysik;

2) utbildningsprogrammet för kemi och biokemi;

3) utbildningsprogrammet för miljöhygien; samt

4) utbildningsprogrammet för tillämpad zoologi.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.