629/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 1988

Statsrådets beslut om överföring av Nuijamaa kommuns område till Villmanstrands stad

Statsrådet har med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Nuijamaa kommuns område överförs till Villmanstrands stad, varvid Nuijamaa kommun upphör att existera.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 22 juni 1988

Minister
Erkki Liikanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.