574/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Lag om ändring av 14 och 23 §§ lagen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 1 mom. lagen den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/87) samt

fogas till 23 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

14 §
Avgifter för service

Den service som nämns i 8 § 1 mom., den tolktjänst och särskilda service i anslutning till serviceboende som nämns i 8 § 2 mom. samt de undersökningar som avses i 11 § är avgiftsfria för den handikappade. Rehabiliteringshandledningen och anpassningsträningen är avgiftsfria även för den andra person som nämns i 8 § 1 mom.


23 §
Övergångsstadgande

En ansökan kan behandlas enligt tidigare gällande stadganden också när den har gjorts efter det denna lag har trätt i kraft, om kostnaderna för åtgärden har uppkommit före ikraftträdandet och förmånerna har sökts inom den tid som nämns i 30 § 2 mom. lagen om invalidvård.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Stadgandet i 23 § 2 mom. tillämpas dock från den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 37/88
Social- och terveysutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 67/88

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.