536/1988

Utfärdat i Helsingfors den 16 juni 1988

Statsrådets beslut om tillämpning av statsrådets beslut om asbestarbete på skeppsarbete

Statsrådet har med stöd av 11 § lagen den 28 juli 1967 om skydd i skeppsarbete (345/67), sådant detta lagrum lyder i lag av den 1 februari 1974 (110/74), beslutat:

1 §

Statsrådets beslut om asbestarbete (886/87) skall tillämpas även på skeppsarbete.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 16 juni 1988

Minister
Matti Puhakka

Avdelningschef
Juha Peltola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.