532/1988

Utfärdat i Helsingfors den 16 juni 1988

Statsrådets beslut om ändring av accisen på gödselmedel

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag angående ändring av 4 § lagen om accis på gödselmedel (881/79) har statsrådet med stöd av 10 § sagda lag vid föredragning från finansministeriet beslutat:

1 §

Accisen på gödselmedel är 3 penni per kilogram.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 22 juni 1988 och det tillämpas från och med den 15 juni 1988.

Helsingfors den 16 juni 1988

Minister
Ulla Puolanne

Yngre regeringssekreterare
Seikka-Liisa Heino

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.