531/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av 3 § förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 19 december 1986 (987/86), som följer:

3 §
Barndagvård

För vård i daghem och för familjedagvård som avses i lagen om barndagvård (36/73), uppbärs hos andra än en förälder eller annan vårdnadshavare som är mindre bemedlad en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften uppbärs enligt en ersättningsklass om vilken kommunen eller kommunalförbundet beslutar. Avgiften är

1) för vård som varar mer än 5 timmar

a) i fråga om barn under 3 år i tredje ersättningsklassen 133, i fjärde klassen 266, i femte klassen 399, i sjätte klassen 532, i sjunde klassen 665 och i åttonde klassen 665 mark per kalendermånad; i första och andra ersättningsklassen uppbärs ingen avgift,

b) i fråga om barn mellan 3 och 5 år i första ersättningsklassen 137, i andra klassen 274, i tredje klassen 411, i fjärde klassen 548, i femte klassen 685, i sjätte klassen 822, i sjunde klassen 959 och i åttonde klassen 1 096 mark per kalendermånad, och

c) i fråga om barn mellan 6 och 10 år i första ersättningsklassen 110, i andra klassen 220, i tredje klassen 330, i fjärde klassen 440, i femte klassen 550, i sjätte klassen 660, i sjunde klassen 770 och i åttonde klassen 880 mark per kalendermånad samt

2) för vård som varar högst 5 timmar

a) i fråga om barn under 3 år i tredje ersättningsklassen 70, i fjärde klassen 140, i femte klassen 210, i sjätte klassen 280, i sjunde klassen 350 och i åttonde klassen 350 mark per kalendermånad; i första och andra ersättningsklassen uppbärs ingen avgift,

b) i fråga om barn mellan 3 och 5 år i första ersättningsklassen 72, i andra klassen 144, i tredje klassen 216, i fjärde klassen 288, i femte klassen 360, i sjätte klassen 432, i sjunde klassen 504 och i åttonde klassen 576 mark per kalendermånad, och

c) i fråga om barn mellan 6 och 10 år i första ersättningsklassen 34, i andra klassen 68, i tredje klassen 102, i fjärde klassen 136, i femte klassen 170, i sjätte klassen 204, i sjunde klassen 238 och i åttonde klassen 272 mark per kalendermånad.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988. Om det nya verksamhetsåret inleds senare, uppbärs avgifter enligt tidigare gällande grunder till början av det nya verksamhetsåret.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.