516/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av 5 § lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 2 mom. 1 a-punkten lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek, sådant detta lagrum lyder i lag av den 3 juni 1983 (496/83), som följer:

5 §

Till gymnasiums till statsandel berättigande driftskostnader hänförs:


1 a) enligt grunder som statsrådet har fastställt kostnader för avgiftsfri skolskjuts för elev i gymnasium och för understöd som betalts för skolresor;Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 193/87
Kulturutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 33/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.