514/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av 5 § lagen om studiesociala förmåner för gymnasieelever

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för gymnasieelever (499/83) som följer:

5 §

Gymnasieeleverna får bo avgiftsfritt i grundskolornas elevhem.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Regeringens proposition 193/87
Kulturutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 33/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.