508/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av 7 kap. 8 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 kap. 8 § 1 mom. strafflagen, sådant det lyder i lag av den 17 januari 1969 (28/69), som följer:

7 kap.

Om sammanträffande av brott och sammanläggning av straff

8 §

Om någon, sedan han för ett eller flera brott blivit dömd till fängelsestraff på viss tid, befinns skyldig till att, innan han dömdes till nämnda straff, ha begått även andra brott för vilka han döms till fängelsestraff på viss tid, skall han dömas som om han hade blivit lagförd för alla brotten på en gång.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 156/87
Lagutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 29/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.