499/1988

Utfärdat i Helsingfors den 8 juni 1988

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om minimibelopp som avses i 75 § 2 mom. sjukförsäkringslagen

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 75 § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant detta lagrum lyder i lag av den 13 maj 1988 (448/88), beslutat:

1 §

Minimibelopp som avses i 75 § 2 mom. sjukförsäkringslagen och som genom förmedling av postgirorörelsen tillsänds försäkrad är 10 mark.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1988.

Helsingfors den 8 juni 1988

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.