434/1988

Given i Helsingfors den 13 maj 1988

Förordning om ändring av 49 § fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern ändras 49 § 5 mom. fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) som följer:

Personbefordran
49 §

5. Ministeriet kan bestämma på vilket sätt och på vilka villkor avvikelse kan ske från stadgandena i 1-3 mom. angående befordran av skol- och dagvårdsbarn samt på vilket sätt och på vilka villkor befordran av personer i bilars lastutrymmen kan tillåtas med avvikelse från 4 mom.


Denna förordning träder i kraft den 18 maj 1988.

Helsingfors den 13 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.