431/1988

Given i Helsingfors den 13 maj 1988

Lag om ändring av den till lagen om importavgifter fogade förteckningen över industriförmåner

I enlighet med riksdagens beslut ändras den förteckning över industriförmåner som genom lag av den 10 juli 1987 (662/87) fogats som bilaga till lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77) som följer:

II. FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRIFÖRMÅNER

*Importavgiftsfriheten är i kraft till utgången av år 1990.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988.

Regeringens proposition 212/87
Statsutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 19/88

Helsingfors den 13 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.