428/1988

Utfärdat i Helsingfors den 9 maj 1988

Justitieministeriets beslut om minsta antalet medlemmar i valmansförening i vissa kommuner vid 1988 års kommunalval

Justitieministeriet har med stöd av 20 § 3 mom. kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72) beslutat:

1 §

Med avvikelse från vad som är stadgat i 20 § 1 mom. kommunala vallagen (361/72) får valmansförening vid 1988 års kommunalval i följande kommuner bildas av nedannämnda minsta antal röstberättigade medlemmar av kommunen:

1. Minst tre röstberättigade medlemmar av kommunen.

I Nylands län: Sammatti.

I Åbo och Björneborgs län: Finby, Gustavs, Houtskär, Iniö, Kodisjoki, Korpo, Lemu, Merimasku, Velkua, Villnäs och Västanfjärd.

I Norra Karelens län: Värtsilä.

I Uleåborgs län: Temmes.

I Lapplands län: Enontekis, Pelkosenniemi, Savukoski och Utsjoki.

2. Minst fem röstberättigade medlemmar av kommunen.

I Nylands län: Artsjö, Karislojo, Liljendal, Mörskom och Pukkila.

I Åbo och Björneborgs län: Kiikoinen, Kullaa, Kuusjoki, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Nagu, Oripää, Rimito, Suodenniemi, Suomusjärvi, Tarvasjoki, Vahto och Viljakkala.

I Tavastehus län: Kuhmalahti och Tuulos.

I Kymmene län: Suomenniemi och Uukuniemi.

I S:t Michels län: Savonranta och Virtasalmi.

I Norra Karelens län: Kiihtelysvaara.

I Mellersta Finlands län: Luhanka.

I Vasa län: Lestijärvi, Maxmo och Ullava.

I Uleåborgs län: Karlö, Kuivaniemi, Lumijoki och Siikajoki.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1988.

Helsingfors den 9 maj 1988

Justitieminister
Matti Louekoski

Äldre regeringssekreterare
Jarmo Törneblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.