417/1988

Utfärdat i Helsingfors den 11 maj 1988

Miljöministeriets beslut om ränta på vissa räntestödslån

Miljöministeriet har med stöd av 7 § 2 mom. lagen den 21 januari 1972 om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden (65/72), 5 § 2 mom. lagen den 10 november 1978 om räntestödslån för vissa värmeanläggningsinvesteringar (836/78), 10 § 3 mom. lagen den 25 januari 1982 om lån och räntestöd för vissa värmeanläggningsprojekt (83/82) och 5 § 2 mom. lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/80), av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 18 januari 1985 (62/85), efter att ha inhämtat Finlands Banks utlåtande och sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott, beslutat:

1 §

1) Den årliga ränta som kreditanstalter uppbär på räntestödskredit för anskaffning av bostadsområde får tills vidare vara högst 9 procent.

2) Den årliga ränta som kreditanstalter uppbär på räntestödslån, vilka beviljats för vissa värmeanläggningsinvesteringar, får tills vidare vara högst 9 1/2 procent.

3) Den årliga ränta som kreditanstalter uppbär på räntestödslån för värmeanläggningsprojekt får i fråga om räntestödslån som godkänts före år 1986 tills vidare vara högst 9 1/2 procent samt i fråga om räntestödslån som godkänts från och med 1.1.1986 tills vidare vara högst 10 procent.

4) Den årliga ränta som långivaren uppbär på räntestödslån som avses i lagen om räntestöd för hyresbostadslån får i fråga om räntestödslån som godkänts före år 1986 tills vidare vara högst 9 procent samt i fråga om räntestödslån som godkänts från och med 1.1.1986 tills vidare vara högst 9 1/2 procent.

2 §

Hypoteksbanker kan likväl på räntestödslån, som avses i 1 § 2-4 punkterna uppbära en ränta som är högst en halv procentenhet högre än den ränta som de betalar på det obligationslån, för vilket räntestödslånet beviljats.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 16 maj 1988.

Genom detta beslut upphävs miljöministeriets beslut den 28 maj 1986 om ränta på räntestödskrediter för anskaffning av bostadsområde (399/86), miljöministeriets beslut den 28 maj 1986 om ränta på räntestödslån för vissa värmeanläggningsinvesteringar (400/86), miljöministeriets beslut den 28 maj 1986 om ränta på räntestödslån för hyresbostäder (401/86) och miljöministeriets beslut den 28 maj 1986 om ränta på räntestödslån för värmeanläggningsprojekt (402/86).

Helsingfors den 11 maj 1988

Miljöminister
Kaj Bärlund

Föredragande
Jouko Narikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.