415/1988

Given i Helsingfors den 13 maj 1988

Förordning om ändring av 3 och 45 §§ förordningen om sysselsättningsfrämjande utbildning

På föredragning av arbetskraftsministern ändras 3 § och 45 § 2 mom. förordningen den 27 februari 1976 om sysselsättningsfrämjande utbildning (206/76) som följer:

3 §

Yrkesutbildningsstyrelsen fastställer den sysselsättningsfrämjande utbildningens utbildnings- och undervisningsplaner samt utfärdar närmare bestämmelser om anordnandet av undervisningen.

Beslut om undervisningsplanen för utbildning som pågår högst sex månader kan dock fattas av yrkeskurscentralens direktion.

Utbildning kan även ges i form av deltids- och distansundervisning.

45 §

En yrkeskurscentral kan på framställning av arbetskraftsmyndigheten anordna även annan sysselsättningsfrämjande utbildning än sådan som motsvarar de utbildningsområden som definieras i tillståndet till grundande av centralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988.

Helsingfors den 13 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.