408/1988

Given i Helsingfors den 6 maj 1988

Lag om upphävande av 4 kap. hälsovårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 4 kap. hälsovårdslagen av den 27 augusti 1965 (469/65) jämte senare ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 214/87
Ekonomiutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 11/88

Helsingfors den 6 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.