397/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om ändring av 5 § förordningen om studiestöd

På föredragning av undervisningsministern ändras 5 § 2 mom. förordningen den 14 april 1972 om studiestöd (287/72), sådant det lyder i förordning av den 20 mars 1987 (333/87) som följer:

5 §

Sökandens föräldrars inkomster och förmögenhet beaktas om sökanden är utan familj och

1) under studieåret bos hos sina föräldrar eller adoptivföräldrar eller hos den ena av dem och inte före studieårets ingång har fyllt 24 år; eller

2) bor annorstädes och inte före studieårets ingång vid beviljande av studiepennings grunddel har fyllt 20 år och vid beviljande av statsborgen och räntestöd för studielån samt studiepennings bostadstillägg 18 år.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.