380/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om ändring av förordningen om domsagornas förvaltning

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 7 maj 1943 om domsagornas förvaltning (394/43) 3 § 3 mom. och 5 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 3 mom. i förordning av den 6 september 1974 (722/74) och 5 § i förordning av den 22 september 1967 (430/67), samt

ändras 6 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 6 september 1974, som följer:

6 §

Kanslinotariernas och notariernas rätt till semester bestäms i enlighet med förordningen om semester för statens tjänstemän (692/73).


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988.

Denna förordning tillämpas första gången vid bestämmandet av semester och semesterersättning på grundvalen av det semesterkvalifikationsår som börjat den 1 april 1988.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.