378/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Lag om temporär ändring av 4 § lagen om bränsleaccis

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt i lagen den 17 december 1982 om bränsleaccis 4 § 1 mom.,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 december 1987 (1215/87), som följer:

4 §

I bränsleaccis skall betalas

1) för blyfri motorbensin 91,89 penni per liter,

2) för annan bensin än blyfri motorbensin 116,31 penni per liter samt

3) för dieselolja 73,59 penni per liter.Denna lag träder i kraft den 4 maj 1988 och gäller till utgången av 1988.

Regeringens proposition 217/87
Statsutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 22/88

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.