368/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Lag om ändring av 2 § lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 7 och 8 punkten lagen den 31 december 1985 om begränsning av användningen av indexvillkor (1135/85) samt

fogas till 2 § en ny 9 punkt som följer:

2 §

Denna lag tillämpas inte


7) på verkställighetsavtal som gäller offentligt utvecklingsbistånd,

8) på förbindelser eller avtal som gäller försäljning till utlandet av varor eller tjänster, anskaffning av varor eller tjänster i utlandet eller internationell penning- eller fraktmarknad eller som eljest är av internationell natur, även om finsk lag annars skall tillämpas på förbindelserna eller avtalen samt

9) på standardiserade optioner och terminer som gäller värdepapper eller kapitalförbindelser eller som berättigar till en prestation som beräknas på basis av ett jämförelsetal som anger förändringar i värdepapperens eller kapitalförbindelsernas värde.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1988.

Regeringens proposition 35/88
Statsutsk. bet. 13/88
Stora utsk. bet. 38/88

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.