277/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Lag om upphävande av lagen om tjänster och befattningar vid försvarsministeriet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen den 1 februari 1974 om tjänster och befattningar vid försvarsministeriet (92/74) jämte senare ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1988.

Regeringens proposition 204/87
Försvarsutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 16/88

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.