263/1988

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1988

Trafikministeriets beslut om allmänna hastighetsbegränsningar

Trafikministeriet har med stöd av 25 § 1 mom. vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) beslutat:

1 §

Utanför tätorter är den högsta tillåtna hastigheten för fordon 80 km/h, om inte annan hastighetsbegränsning är angiven med vägmärke.

2 §

Inom tätorter än den högsta tillåtna hastigheten för fordon 50 km/h, om inte annan hastighetsbegränsning är angiven med vägmärke.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1988.

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 16 januari 1987 om allmänna hastighetsbegränsningar (26/87).

Helsingfors den 25 mars 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.