262/1988

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1988

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har ändrat 51 § i sitt beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83) som följer:

51 §
Hastighetsskylt

1. Paketbilar, vilkas egenvikt överstiger 1 800 kg eller vilka tagits i bruk före år 1981, skall ha en bakåt synlig, gul rund skylt med en diameter av 240 mm och en 20 mm bred svart kant, på vilken talet 80 anges med 120 mm höga svarta siffror.

2. Sådana fordon vilkas hastighet särskilt har begränsats så att den är lägre än 80 km/h skall förses med en skylt, som anger fordonets högsta tillåtna hastighet i kilometer per timme och som annars överensstämmer med bestämmelsen i 1 mom.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1988.

Helsingfors den 25 mars 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, Överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.