261/1988

Given i Helsingfors den 25 mars 1988

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern ändras 63 § fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) som följer:

63 §

1. På vägar är den högsta tillåtna hastigheten för motordrivna fordon utan släpvagn:

a) för lastbilar 80 km/h;

b) för paket- och specialbilar 80 km/h, för paket- och specialbilar vilkas egenvikt är högst 1 800 kg och vilka tagits i bruk år 1981 eller senare dock 100 km/h;

c) för bussar 80 km/h, på motorvägar och i Lapplands län även på andra vägar dock 100 km/h, om i bussen inte finns stående passagerare;

d) för mopeder och terrängfordon 40 km/h;

e) för traktorer och motorredskap 40 km/h; samt

f) för fordon som har band av järn eller andra än med luftfyllda däck försedda hjul, 20 km/h.

2. Den högsta tillåtna hastigheten för bussar är dock även på andra än i 1 mom. c-punkten nämnda vägar 100 km/h, om i bussen inte finns stående passagerare och om bussen vid besiktningen godkänts för användning i denna hastighet. En förutsättning för godkännande är att bussen uppfyller följande villkor:

a) bussen har tagits i bruk år 1981 eller senare;

b) bussen är försedd med låsningsfria bromsar;

c) bussen är försedd med däck som tillverkaren har godkänt för användning i en hastighet av minst 100 km/h utan tidsbegränsning;

d) bussens motor har en effekt om minst 11 kilowatt för varje ton av bussens totalvikt;

e) sätena är försedda med huvudstöd;

f) de passagerarsäten framför vilka det inte finns något annat säte samt förarsätet är försedda med bilbälte;

g) bakom förarplatsen finns ett skydd;

h) bagaget kan göras fast stadigt på sin plats;

i) färdskrivarens kapacitet omfattar hastigheter upp till minst 125 km/h; och

j) baktill på bussen finns en rund gul skylt med diametern 240 mm och en 20 mm bred svart kant, på vilken talet 100 anges med 120 mm höga svarta siffror.

3. På vägar är den högsta tillåtna hastigheten för motorfordon, till vilka ett släpfordon har kopplats:

a) för bilar och motorcyklar 80 km/h, för lastbilar dock 60 km/h, om släpfordonet inte är försett med bromsar;

b) för mopeder och terrängfordon 40 km/h;

c) för traktorer och motorredskap 40 km/h; samt

d) för fordonskombinationer, som har band av järn eller andra än med luftfyllda däck försedda hjul, 20 km/h.

4. Vid bogsering av motordrivna fordon är den högsta tillåtna hastigheten 60 km/h, om inte för någotdera fordonet stadgas eller bestäms en lägre hastighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1988.

Åtgärder för godkännande av sådana bussar som avses i 63 § 2 mom. kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.