260/1988

Utfärdat i Helsingfors den 24 mars 1988

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter

Finansministeriet har ändrat 2 och 4 §§ i finansministeriets beslut av den 29 juni 1987 om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter (622/87) som följer:

2 §
Andra betalningsställen

Utöver på de betalningsställen som nämns i 1 § får följande skatter, avgifter och andra prestationer under uppbördstiden betalas i affärsbanker, sparbanker och andelsbanker:

1) skatter som avses i beskattningslagen samt folkpensionspremie och sjukförsäkringspremie,

2) skogsvårdsavgift,

3) förskott som uppbärs med stöd av lagen om förskottsuppbörd,

4) skatt på arv och gåva,

5) omsättningsskatt,

6) förskottsinnehållning som avses i lagen om förskottsuppbörd, med undantag av förskottsinnehållning på dividend och ränta, samt arbetsgivares socialskyddsavgift och

7) konjunkturdeposition.

4 §
Uppbördsprovision

För förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift som självmant betalts i penninginrättningen samt för de månatliga omsättningsskattebetalningarna erläggs i uppbördsprovision för varje rat som uppburits 3 mark 50 penni. I uppbördsprovisionen ingår också ersättning för de kostnader som föranleds av att uppgifter på maskinspråk lämnas om de skattemedel som penninginrättningarna har mottagit och av att verifikat sänds till länsskatteverket.

Till penninginrättningen betalas för övriga prestationer som avses i 2 § i uppbördsprovision för varje rat som har uppburits 2 mark 50 penni. I uppbördsprovisionen ingår också ersättning för de kostnader som föranleds av att uppgifter på maskinspråk lämnas om de skattemedel som penninginrättningen har mottagit.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1988.

Helsingfors den 24 mars 1988

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.