257/1988

Utfärdat i Helsingfors den 24 mars 1988

Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 2 § lagen den 18 juli 1975 om prisstöd för fiskfångst (621/75) beslutat:

1 §

Minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk är:

minimipris mk/kg riktpris mk/kg
1) konsumtionsströmming, som fyller kraven på klassificering, hantering och kvalitet - från och med 1.4.1988 2,65 2,65
2) strömming för industriella ändamål och vassbuk, som fyller kraven på klassificering, hantering och kvalitet - från och med 1.4.1988 2,20 2,60
2 §

I 1 § fastställda minimipris och riktpris tillämpas då yrkesfiskare saluför i detta beslut angivna fiskarter.

I fråga om i 1 § 1) punkten avsedd konsumtionsströmming och i 2) punkten avsedd strömming för industriella ändamål och vassbuk är företag som köper upp råvara berättigat att i form av gottgörelse för sortering av minimipriset avdra högst 20 penni per kilogram råvara som tas i bruk som konsumtionsströmming eller för industriella ändamål.

3 §

Närmare föreskrifter om verkställningen av detta beslut utfärdas av jord- och skogsbruksministeriet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1988.

Helsingfors den 24 mars 1988

Minister
Ole Norrback

Byråchef
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.