244/1988

Given i Helsingfors den 25 mars 1988

Lag om ändring av 3 § lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 4 mom. lotterilagen av den 1 september 1965, sådant det lyder i lag av den 4 december 1981 (824/81), som följer:

3 §

Tillstånd att hålla spelautomater samt andra i 1 § 2 mom. nämnda spelanordningar och spel till begagnande mot betalning kan beviljas en offentligrättslig förening som grundats för att bedriva automatverksamhet. Tillstånd kan beviljas för anskaffning av medel för främjande av den allmänna folkhälsan, stödjande av barnskyddet, vården av syn- och hörselskadade, stödjande av åldringsvården, stödjande av invalidvården och utvecklande av ungdomsfostran, för beredskap för skyddande och räddande av människoliv vid storolyckor och för anskaffning eller upprätthållande av semesterplatser som är öppna för alla eller för härmed jämförligt främjande av möjligheterna till semesterfirande samt för nykterhetsarbetet och främjande av missbrukarvården.Denna lag träder i kraft den 1 april 1988.

Åtgärder som behövs för verkställigheten av denna lag kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 2/88
Ekonomiutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 10/88

Helsingfors den 25 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.