217/1988

Utfärdat i Helsingfors den 3 mars 1988

Försvarsministeriets beslut om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i aktiv tjänst år 1989

Försvarsministeriet har med stöd av 43 § 2 mom. förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen den 26 januari 1951, sådant det lyder i förordningen den 20 maj 1966 (309/66), beslutat, att de värnpliktiga, vilka förordnats att inträda i aktiv tjänst år 1989, är skyldiga att i enlighet med order, som särskilt skall tillställas dem, inställa sig i tjänstgöring på följande tider:

1) I försvarsmakten

till landstridskrafterna, sjöstridskrafterna eller luftstridskrafterna bestämda värnpliktiga den 9 februari, 12 juni eller 11 oktober.

2) I gränsbevakningsväsendet

till gränsbevakningsavdelningarna bestämda värnpliktiga den 9 februari, 12 juni eller 11 oktober.

Helsingfors den 3 mars 1988

Försvarsminister
Ole Norrback

Regeringsråd, Byråchef
Pekka Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.